DENIOS

Met meer dan 25 jaar ervaring is DENIOS wereldwijd marktleider als producent van systemen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, industriële milieubescherming en arbeidsveiligheid. Sinds 1997 produceert en installeert DENIOS schone-luchtsystemen, zoals laminair downflow booth-units, Crossflow booth-units en LAF-systemen voor de farmaceutische, fijnchemische en voedingsindustrie.

Doel van het gebruik van laminair downflow booth-units is om bij het open verwerken van chemische stoffen de arbeidshygiënische omstandigheden zodanig te verbeteren, dat de werknemers optimaal tegen blootstelling aan schadelijke (actieve, gevaarlijke) stoffen beschermd worden. Waarbij de werkzaamheden kunnen plaatsvinden onder de beste condities volgens de laatste stand der techniek, ter voorkoming van crosscontaminatie. De mate van persoonsbescherming en bescherming van de omgeving is hierbij extreem hoog. Naast een maximale bescherming van de operator en zijn omgeving kan ook een gegarandeerde schone-luchtklasse gerealiseerd worden onder GMP-condities voor productbescherming. De combinatie van productbescherming en operatorbescherming maakt DENIOS uniek in de markt.

DENIOS biedt gebruiksspecifieke oplossingen aan, waarbij een maximale bescherming van operators en hun omgeving, alsook het stofarm (aseptisch) vervaardigen, bereiden, verwerken, bemonsteren en afvullen van producten wordt geboden.