Één gesprekspartner voor alle disciplines t.b.v. een turnkey cleanroom

PP4CE biedt één gesprekspartner en vollédige ontzorging door een professioneel en betrouwbaar team van specialisten die gezamenlijk een competentiecentrum vormen die  voor de ontwikkeling en realisatie van een turnkey cleanroom klaarstaat. Wilt u uw kwaliteit borgen door contaminatiebeheersing en is een investering vereist in schone ruimtes? Kies dan voor PP4CE de juiste partner met voldoende kennis en ervaring en bewezen prestaties!

Een turnkey cleanroom is in de uitvoering technisch complex en dus ook het ontwerp en de realisatie ervan. En daar waar veel disciplines en specialisten samenkomen, is aandacht voor communicatie en samenwerking van het grootste belang.

Kennis van technisch complexe processen in turnkey cleanroom bouw
De groeiende behoefte aan cleanroom technologie draagt bij aan het ontstaan van steeds meer aanbieders. Voor u als opdrachtgever is het belangrijk om uw cleanroom te laten ontwerpen en realiseren door partijen die veel kennis en kunde van deze technisch complexe processen hebben. Want als de gebouwde cleanroom niet aan uw eisen en verwachting voldoet, dan zijn de duurste m²’s in uw pand een dagelijks terugkerende bron van ergernis en kan goedkoop duurkoop betekenen. Het is daarom belangrijk om vóóraf te weten met wie uw turn-key partner samenwerkt en u als opdrachtgever de garantie biedt dat de cleanroom volledig voldoet aan uw verwachtingen!

Kwaliteitsborging wordt in bijna alle sectoren en op nagenoeg elk niveau toegepast. Het is logisch dat we ons bij de aankoop van goederen of diensten afvragen of de kwaliteit in orde is en of we dát geleverd krijgen wat we wensen en nodig hebben. Dit principe geldt voor particulieren, maar zeker ook voor bestuurders van zorginstellingen, ziekenhuizen en industriële sector. Het ontbreken van kwaliteitsborging kan leiden tot kapitaalvernietiging.

Hoe bijzonder is het, dat bij bouwkundige projecten in het algemeen en bij de bouw van cleanrooms in het bijzonder, kwaliteitsborging te weinig aandacht krijgt. Bij het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van een cleanroom komen veel disciplines samen. Daarom komen er bij het ontstaan en de realisatie van een cleanroom ook altijd meerdere bedrijven samen.

Het succes bij de realisatie van een turnkey cleanroom wordt bepaald door details. Door onze strategische samenwerking zijn we in staat om juist die details perfect op elkaar af te stemmen en het proces beter te beheersen en de juiste kwaliteit te garanderen.